Kontaktinformation till Smartum kundtjänst

0600 149 88* asiakaspalvelu@smartum.fi Öppettider: vardagar kl. 10:00-16:00

Du kan kontakta vår support via chatt i Smartum webbtjänst på vardagar kl. 9-16

*Samtal till kundtjänsten kostar utöver lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift 30 cent/minut, dock högst 4 euro/samtal. Om du ringer i egenskap av arbetsgivare, det vill säga som beställare av Smartum-förmåner, eller om ditt ärende gäller fakturering, debiteras endast lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift för samtalet.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs