Arbetsgivare: Vad är SmartumPay?

SmartumPay är en ny, gratis app för mobilbetalningar för dem som får elektroniska Smartum Saldo-förmåner. Det är enkelt att betala med SmartumPay och användaren kan koncentrera sig på att njuta av sin betalda tjänst.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)