Arbetsgivare: Med vilka användarkoder loggar man in på SmartumPay?

När en person har laddat ned den kostnadsfria SmartumPay-appen från App Store eller Google Play Store, kan han eller hon logga in i appen. Inloggningen sker med samma användarkoder som man använder för att logga in i Smartums webbtjänst.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs