Partner: Hur kan jag börja ta emot SmartumPay-betalningar?

SmartumPay är godkänd betalningsmethod i Smartum nätverk.

Om du ännu inte är mottagare av Smartums betalningar, kan du gå med i vårt partnernätverk här. Aktivera SmartumPay genom att välja ”SmartumPay” som godkänd betalningsmetod.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)