Partner: Vad gör jag om kunden betalar fel belopp? Kan jag annullera debiteringen?

Partner: Vad gör jag om kunden betalar fel belopp med SmartumPay? Kan jag annullera betalningen?

Om betalningen är felaktig, kan du makulera den genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord i Smartums nättjänst. Vänligen notera, att det är kundens ansvar, för att de betalar rätt belopp för dig, så du är inte nödvändigtvis skyldig att göra en återbetalning. Om du misstänker att misstaget har gjorts av Smartum Oy, vänligen kontakta vår kundtjänst via telefon 0600 149 88.

Nedan hittar du anvisningar om hur du avbokar en avgift:

1. Logga in på vår nättjänst med ditt användarnamn och lösenord och välj rollen som ”Enhetens huvudanvändare”. Gå till ”Konto” -> ” Betalningshistorik” och leta efter rätt transaktionsnummer. Öppna betalningen genom att klicka på ID-nummer.

2. Betalningen öppnas. Klicka ”Kreditering”.

3. Färdig! Du kan stänga sidan nu.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs