Partner: Vad gör jag om kunden betalar fel belopp? Kan jag annullera debiteringen?

Om debiteringen är felaktig, kan du makulera den genom att logga in med dina användarkoder i Smartums webbtjänst på adressen smartum.fi.


Hur lyckades vi?