Partner: Hur tar jag emot QR-betalningar som gjorts med SmartumPay?

När en kund har gjort en QR-betalning med SmartumPay, du kan ta emot betalningen i samma sätt som förr med Smartum Partner -appen, med streckkodsläsare eller i Smartums webbtjänst.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs