Partner: Hur tar jag emot betalningar som gjorts med SmartumPay?

Så här tar du emot SmartumPay-betalningar:

1.    När en kund har gjort en betalning visar han eller hon upp kvittot på betalningen på mobiltelefonens skärm.

•    Kontrollera på kvittot att den betalda summan samt verksamhetsställets namn och adress stämmer.

•    Animationen på kvittot rör sig i 30 minuter efter utförd betalning.

•    I det övre hörnet på kvittot ser du datum och klockslag för betalningen.

3.    Genom att klicka på kvittot visas en granskningsvy, där du kan markera att betalningen har kontrollerats. Statusen för kvittot och granskningsvyn ändas till ”granskad”. På så sätt säkerställer du att kvittot används endast en gång för att lösa in en tjänst.

4.    Slå in betalningen i kassan med beloppet som anges på kvittot. Eventuellt överskott debiteras som vanligt med en annan betalningsmetod.

Om debiteringen är felaktig, kan du makulera den genom att logga in med dina användarkoder i Smartums webbtjänst på adressen smartum.fi. Smartum förmedlar automatiskt mobilbetalningarna till ditt konto dagligen.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)