Partner: Hur registrerar jag SmartumPay-betalningar i mitt kassa?

Betalningar som gjorts med SmartumPay-appen, redovisas direkt från Smartum till betalningsmottagarens konto. Smartum Visa-betalningarna redovisas av Visa. Om du vill följ din transaktionshistorik från de olika betalningsmetoderna i din bokföring, du kan lägga till en extra knapp i ditt kassa för SmartumPay-betalningar. Vi rekommenderar dig att kontakta din kassa-apparatleverantör om du har frågor hur du lägger till en ny knapp.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs