Anställda: Om du betalar med SmartumPay utan att vara i Smartum-partners kassan

Betala alltid med SmartumPay i Smartum- partners kassan, när du köper en tjänst eller produkt. Om du vill betala med SmartumPay på distans, kolla av Smartum partner om du har möjlighet.

Observera också att

  • Med SmartumPay du kan göra en betalning, men du kan inte boka biljetter med applikation. Konsert-, festival-, teater-, och andra biljetter måste du boka som vanligt från partners.
  • Smartum förmåner är personliga. Om du köper tjänster för en annan person med Smartum förmånen, du kan inte lösa ut tjänster och betalning kan inte återbetalas för dig.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)