Anställda: Kan jag annullera en SmartumPay-betalning?

Du kan själv inte annullera en SmartumPay-betalning.

Om du har betalat ett felaktigt belopp, ber du tjänsteleverantören makulera betalningen i Smartums webbtjänst. Gör sedan en ny betalning med rätt belopp.

Om du av misstag har betalat till fel verksamhetsställe, gör du en ny betalning till rätt verksamhetsställe. Kontakta sedan så snart som möjligt under samma dag Smartums kundtjänst per telefon så att betalningen kan annulleras.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)