Anställda: Jag har ingen smarttelefon. Kan jag betala med SmartumPay?

Mobilappen SmartumPay fungerar endast i smarttelefoner (iOS och Android).

Betalningsalternativet med QR-kod som även finns i appen kvarstår fortfarande genom att logga in i den personliga Smartum-webbtjänsten via en dator.

Om du vill betala med hjälp av en QR-kod på ett visst verksamhetsställe, kan du skapa koden i Smartums webbtjänst och skriva ut koden på papper som du visar upp för tjänsteleverantören vid betalning.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs