Anställda: Jag har flera Smartum-konton. Var ser jag hur mycket balans konton har?

Du kan kolla din betalningshistorik plus saldon på dina olika konton från SmartumPay-appen.

Så här funkar det:

1. Knacka på appens övre del på vänster.

2. Du kommer att se alla saldon av olika förmånstyper.

3. Om du har flera konton, du kan se alla konton genom att dra åt vänster.

4. Du hittar dina betalningstransaktioner från avsnittet "Betalningstransaktioner".

5. Ta en titt på olika konton genom att dra förmåntyperna.

6. Genom att knacka på betalningstransaktionen, ser du kvittot på den transaktionen.

Kolla in videon och ta reda på, var du hittar din balans mellan olika förmåner och konton.


Hur lyckades vi?