Smartums partnerprislista

Det är avgiftsfritt att ansluta sig till Smartum-nätverket. Du betalar betjäningsavgift endast för mottagna betalningar som gjorts med Smartum-betalningsmedel. Inga andra avgifter tillkommer!

Smartum tar ut en betjäningsavgift av sina partner antingen

  • i samband med sedelredovisning eller
  • i samband med efterfakturering som görs kvartalsvis (Smartum betalningskort)
  • automatiskt vid mobil- och nätbetalningar.

FÖRMÅN

BETALNINGSSÄTT

BETJÄNINGSAVGIFT

Lunch

Sedel

2,7 %

Lunch

Saldo*

2,7 %

Motion

Sedel

4,5 %

Motion

Saldo**

3,5 %

Motion och kultur

Sedel

4,5 %

Motion och kultur

Saldo**

3,5 %

Massage

Mobilbetalning

5 %

Arbetsrese

Mobilbetalning

3,5 %

*För Lunchsaldo gäller Smartum-betalkortet och SmartumPay-mobilbetalning huvudsakliga som betalningssätten.

**För Motions- och kultursaldo gäller beroende på användningsställe Smartum-betalkortet, mobilbetalning och nätbetalning som betalningssätt.

(Prislistan gäller tills vidare, priserna moms 0 %. Moms 24 % kommer att inkluderas till priserna från 1.1.2019 och framåt.)

Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf och Smartum har ingått ett femårigt samarbetsavtal om lunch-, motions- och kulturbetalningsmedel. Medlemsföretag i MaRa som hör till Smartums nätverk får ansenliga rabatter på Smartums betjäningsavgifter. Nedanstående priser förutsätter medlemskap i MaRa rf.

FÖRMÅN

BETALNINGSSÄTT

BETJÄNINGSAVGIFT

Lunch

Sedel

1,65 %

Lunch

Kortbetalning

1,975 %

Lunch

Mobilbetalning

1,25 %

Motion

Sedel

3,7 %

Motion

Kortbetalning

3 %

Motion

Mobilbetalning

2,95 %

Motion och kultur

Sedel

3,7 %

Motion och kultur

Kortbetalning

3 %

Motion och kultur

Mobilbetalning

2,95 %

Massage

Mobilbetalning

5 %

Arbetsrese

Mobilbetalning

3,5 %

(Prislistan gäller tills vidare, priserna moms 0 %. Moms 24 % kommer att inkluderas till priserna från 1.1.2019 och framåt.)


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)