Motions- och kulturställen: Mottagande- och redovisningsanvisningar

Tack för att ni registrerat er som Smartum-partner och varmt välkomna med i vårt nätverk!

Vi har sammanställt några anvisningar och tips för mottagande och redovisning av Smartum-betalningsmedel

• Fäst de bifogade Smartum-dekalerna på dörren och kassan.

• Placera underlaget och hanteringsanvisningarna för Smartum-betalningsmedlen vid kassan.

• Kontrollera uppgifterna om ert verksamhetsställe i Smartums sökning av användningsställen oma.smartum.fi. Vid behov kan du redigera uppgifterna i nättjänsten, som du fått användarkoderna till per e-post.

• Lägg till Smartum-logon på er webbplats. Logon hittar du på adressen smartum.fi.

Smartum Motionssedeln och Smartum Motions- och kultursedeln är skattefria förmåner som endast kan användas för att betala för motions- och kulturförmånstjänster. På kundens Smartum-konto laddas antingen Idrottsförmån som kan användas på motionsställen eller Idrotts- och kulturförmån som kan användas på motions- och kulturställen. Smartum Motions och Motions och kultur är personliga förmåner och kan således endast användas för eget bruk. Kontrollera kundens identitet vid behov. Betalningar som gjorts med Smartumbetalningsmedel kan inte bytas mot pengar och ingen växel ges för dessa betalningar. Det är inte tillåtet att debitera en tilläggsavgift av kunden vid betalning med Smartum-betalningsmedel. Kunden kan betala inköpet helt eller delvis med Smartum-betalningsmedel, dock högst till det saldo som finns på kontot.

Du kan följa upp betalningar med elektroniska Smartum-betalningsmedel i Smartum-nättjänsten, som du kan logga in i med koder som skickats per e-post.

Mottagande av Smartum-kortbetalningar

Smartum-kortet är ett Visa-kort med chip. Då kortet lästs av skriver betalterminalen ut ett kvitto och köpet bekräftas av kunden med underskrift av kvittot. PIN-kod används inte. För att debiteringen ska lyckas krävs att Smartum har tillgång till er betalterminals uppgifter. För att vi ska kunna föra in de nödvändiga uppgifterna om betalterminalen i vårt system ska ni göra en testdebitering med det bifogade Smartum-aktiveringskortet.

Betalningar som görs med Smartum-kortet bekräftas i realtid. Om man inte får ett godkännande svar på bekräftelseförfrågan får försäljning inte ske. Eventuella korrigeringar av debiteringar görs på betalterminalen i enlighet med leverantörens anvisningar.

Smartum-kortbetalningar betalas via banken på samma sätt som andra kortbetalningar. Smartum-kortbetalningar en serviceavgift för betalningar med betalterminal i efterskott en gång i kvartalet.

Mottagande av SmartumPay-betalningar

När en kund har gjort en betalning visar han eller hon upp kvittot på betalningen på mobiltelefonens skärm. Kontrollera på kvittot att den betalda summan samt verksamhetsställets namn och adress stämmer. Animationen på kvittot rör sig i 30 minuter efter utförd betalning. I det övre hörnet på kvittot ser du datum och klockslag för betalningen. Genom att klicka på kvittot visas en gransningsvy, där du kan markera att betalningen har kontrollerats. Statusen för kvittot och granskningsvyn ändas till ”granskad”. På så sätt säkerställer du att kvittot används endast en gång för att lösa in en tjänst. Slå in betalningen i kassan med beloppet som anges på kvittot. Eventuellt överskott debiteras som vanligt med en annan betalningsmetod.

Om debiteringen är felaktig, kan du makulera den genom att logga in med dina användarkoder i Smartums-nätttjänsten. Smartum förmedlar automatiskt mobilbetalningarna till ditt konto inom några dagar.

Smartum redovisar betalningar som gjorts som nätbetalningar dagligen. Minimigränsen för redovisning är 5 euro och från redovisningen avdras en betjäningsavgift enligt prislistan. Du kan justera minimigärnsen i Smartum-nättjänsten.

Mottagande av nätbetalningar

Smartum läggas till som betalningssätt i nätbutiken parallellt med övriga nätbanksbetalningssätt. Läs mer.

Mottagande av sedlar

Smartum Motionssedeln kan endast användas för betalning av en motionsprestation vid motionsställen som ingått ett avtal med Smartum Ab. Smartum Motionssedeln har alltid värdet 4,00€. Smartum Motions- och kultursedeln kan man betala tjänster som produceras av kultur- och motionsställen som ingått ett avtal med Smartum Ab. Smartum Motions- och kultursedeln har alltid värdet 5,00€. Det överskridande beloppet kan betalas med pengar / betalningskort eller så kan kunden använda flera sedlar vid ett och samma tillfälle. Rabattprodukter kan betalas med Smartum-sedlar.

• Kontrollera att sedel är hel och äkta och att den inte har märkts som använd. En äkta sedel tryckt på vattenstämplat papper känns igen exempelvis på det löpande serienumret eller genom att hålla upp sedeln mot ljuset. Smartum redovisar endast äkta sedlar.

• Kontrollera även sedelns giltighetstid, eftersom kunden inte kan använda föråldrade sedlar som betalningsmedel.

Redovisning av sedlarna

• Smartum Ab redovisar inkomna sedlar två gånger i veckan och betalningarna överförs genast till ert konto efter redovisningen. Vi överför sedlarnas värde minus serviceavgiften till det konto ni uppgett i Smartum-nättjänsten vid registreringen. I enlighet med avtalet är den maximala redovisningstiden högst 14 vardagar.

• I vårt system används standardreferensnumret 2464 vid redovisning. Om du vill ha ett eget referensnummer / meddelande för redovisningen ska du anteckna detta på det reserverade området för referensnummer på redovisningsblanketten.

• Sedlarnas giltighetstid: Efter att sedlarnas giltighetstid har löpt ut har partnern en månad på sig att skicka in de föråldrade sedlarna till Smartum. Efter detta redovisar vi inte längre föråldrade sedlar.

• Anmärkningar om redovisningarna ska göras inom 14 vardagar efter betalningsdagen.

Hantering och posting

• Lösgör sedlarna från varandra.

• Nita, limma eller tejpa inte ihop sedlarna. Lägg inte heller till någonting mellan sedlarna.

• Bunta ihop sedlarna åt samma håll och trä exempelvis ett gummiband runt bunten.

• Sedlarnas serienummer ska vara synliga.

• Kontrollera noggrant att du fyllt i rätt uppgifter på blanketten. Kontrollera även att du fyllt i kundnumret på blanketten. Personen som fyller i blanketten ansvarar för att uppgifterna på blanketten är riktiga.

• Om blanketten är ifylld på förhand ska du inte göra några anteckningar utanpå de förhandsifyllda uppgifterna. Om det finns felaktigheter i de förhandsifyllda uppgifterna ska du kontakta vår kundtjänst, så skickar vi dig en korrigerad blankett.

• Kryssa i rutan nere på blanketten, om du vill att vi ska skicka dig fler redovisningsblanketter.

• Skicka in den övre delen tillsammans med sedlarna, den undre delen behåller du själv.

• Använd endast blanketter du fått från Smartum eller skrivit ut på vår webbplats.

• Om ni tar emot både Smartum Motionssedeln och Smartum Motions- och kultursedeln, uppge på redovisningsblanketten antalet av respektive sedlar.

• Smartum ansvarar inte för försändelser som kommer bort och löser inte in försändelser som skiskas utan postavgift. Vi rekommenderar att använda ett rekommenderat brev eller insurerad postning på egen bekostnad. Adressen är Smartum Oy Yrjönkatu, 11 B 00120 Helsinki.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)