Massageställen: Massageförmån och mottagande

SmartumPay-mobilbetalningar

SmartumPay är en app för mobilbetalningar som tillåter kunder att betala ledigt för servicer. Kunden kan använda ”Snabbetalning” och välja ett verksamhetsställe när en kund vill göra en betalning. Kunden måste ange summan för servicen och verifera betalningen. När en kund har gjort en betalning - visar han eller hon upp kvittot om betalningen från sin mobiltelefonens skärm i kassan.

Vi rekommenderar att du kontrollerar den betalda summan, verksamhetsställets namn och adress från kvittot. I det övre hörnet på kvittot ser du datum och klockslag för betalningen. Animationen på kvittot rör sig i 30 minuter efter utförd betalning, men kvittot är giltigt också efter den animation ändar. Genom att klicka på kvittot visas en granskningsvy, där du kan markera att betalningen har kontrollerats. Statusen för kvittot och granskningsvyn ändas till ”Granskad”. På så sätt säkerställer, att kvittot används bara en gång för att lösa in en tjänst. Slå in betalningen i kassan med beloppet som anges på kvittot.

Det är också möjligt att göra QR-betalningar med SmartumPay app. Du kan ta emot betalningen i samma sätt som förr med streckkodsläsare eller välja manuellt en kod i Smartums webbtjänst.

Om debiteringen är felaktig, kan du makulera den genom att logga in med dina användarkoder i Smartums webbtjänst.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)