Motions- och kulturställen: Kortbetalningar

Kan den som betalar med Smartum-kort överskrida sitt Smartum-konto?

Nej, det är inte möjligt. Smartum-kort är ett s.k. prepaid-kort: både med kortet och som nätbetalning kan man betala högst det saldo som finns på kontot.

Vad kräver mottagande av Smartum-kortbetalningar av en partner?

Verksamhetsställen där det finns betalterminal:För att debiteringen ska lyckas krävs det att Smartum har tillgång till betalterminalens uppgifter. Vi får betalterminalens uppgifter i vårt system när ni har gjort en testdebitering med det testkort vi har skickat i varje betalterminal. Betalningar som görs med Smartum-kortet bekräftas alltid. Om man inte får ett godkännande svar på bekräftelseförfrågan i betalterminalen får försäljning inte ske.

Verksamhetsställen där det inte finns betalterminal:Om det inte finns betalterminal kan kunden betala tjänsten som nätbetalning i sin egen Smartum-nättjänst och visa verifikat på betalningen i kassan.

Hur gör jag om kundens Smartum-kort inte fungerar i en betalningssituation?

För att debiteringen ska lyckas krävs det att Smartum har tillgång till betalterminalens uppgifter. Vi får betalterminalens uppgifter i vårt system när ni med det testkort vi har skickat har gjort en testdebitering i varje betalterminal. Betalningar som görs med Smartum-kortet bekräftas alltid. Om man inte får ett godkännande svar på bekräftelseförfrågan i betalterminalen får försäljning inte ske. Ett negativt bekräftelsesvar kan bero på till exempel följande:

  • Det finns inte tillräckligt med täckning för ett köp. -> Försök att debitera ett mindre belopp.
  • På kontot har laddats motionsförmån som inte gäller på ett kulturställe -> Debitering kan inte göras.
  • Smartums system kan inte identifiera betalterminalen. -> Kontakta vår kundtjänst vardagar kl. 8.30–16 per telefon 0600 149 88 eller e-post asiakaspalvelu@smartum.fi, så att vi kan lägga till betalterminalen till våra uppgifter.


Hur lyckades vi?