Till anställda: Kan jag lösa ut biljetter till ett evenemang också för mina vänner som använder Smartum Motions- och kultursedlar?

Javisst, det går bra. Du kan lösa ut biljetter också för dina vänner med deras personliga Smartum Motions- och kultursedlar genom att använda fullmakt. Elektroniska Smartum-förmåner kan endast användas av den person som märkts på Smartum-betalkortet och som undertecknar kvittot. Således kan man inte lösa ut biljetter med en annan persons elektroniska Smartum-betalningsmedel.

I fråga om sedlar ska fullmakten innehålla användarens namn, sedlarnas serienummer och användarens egen underskrift. Fullmakten visas upp när man löser ut biljetterna. Du kommer väl ihåg att var och en också ska skriva sitt namn på baksidan av de egna sedlarna med tydlig handstil.

Här hittar du en fullmaktsbotten (på finska) som du kan skriva ut och använda.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs