Massageställen: Parnerprislista

Smartums partnerprislista

Det är avgiftsfritt att ansluta sig till Smartum-nätverket. Du betalar betjäningsavgift 5 % endast för mottagna betalningar som gjorts med Smartum-betalningsmedel. Inga andra avgifter tillkommer!

Smartum tar ut en betjäningsavgift av sina partner antingen automatiskt vid mobil- och nätbetalningar.

(Prislistan gäller tills vidare, priserna moms 0 %. Moms 24 % kommer att inkluderas till priserna från 1.1.2019 och framåt.)


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs