Till anställda: Är Smartum Massageförmån en skattefri förmån?

För skattefrihet krävs det att arbetsgivaren fastslår en skälig mängd massageställen i Smartum-nätverket, som den anställde kan använda. Arbetsgivaren kan erbjuda en skälig mängd Massageförmån per år. Ett skäligt belopp betyder cirka 30 euro, alltså en nack-axelmassage i månaden.  


Hur lyckades vi?