Till anställda: Är Smartum Massageförmån en skattefri förmån?

För skattefriheten krävs det att Smartum Massage -förmånen endast används i massageställen inom Smartum massagernätet.Arbetsgivaren kan erbjuda en skälig mängd Massageförmån per år. Ett skäligt belopp betyder cirka 30 euro, alltså en nack-axelmassage i månaden.  


Hur lyckades vi?