Till anställda: Är Smartum Lunch en skattefri förmån?

Lunchförmån är en förmån som beskattas. Arbetsgivaren kan erbjuda lunchförmån antingen som naturaförmån eller lunchavdrag.

Naturaförmån

  • 75 % av förmånen är beskattningsbar förvärvsinkomst enligt den anställdes personliga skatteprocent.
  • Arbetsgivaren betalar förmånen, den anställde endast skatterna.
  • Naturaförmån som betalats som lönetillägg ökar också pensionen.

Lunchavdrag

  • Den anställde betalar för lunchförmån ett beskattningsvärde på 75 %, till exempel för en lunchsedel på 10,00 euro betalar den anställde 7,50 euro. Arbetsgivaren kan innehålla beloppet från lönen.


Hur lyckades vi?