Artbetsgivare: Hur mycket kostar det om jag beställer elektroniska Smartum-förmåner?

Kostnaderna för elektroniska förmåner som laddas på den anställdes personliga Smartum-konto beror på antalet anställda och på totalvärdet på den förmån som erbjuds. Priset bildas av en hanteringskostnad (15 €), en procentuell kontoskötselavgift. Mervärdesskatt 24 % kommer att inkluderas till kostnaderna från 1.1.2019 och framåt.

Smartum Motionsförmån och Smartum Motions- och kulturförmån

Kostnaderna för arbetsgivaren för de elektroniska förmåner som laddas på den anställdes personliga Smartum-konto i fråga Smartum Motionsförmån och Motions- och kulturförmån består av förmånsbeloppet och 5 % (+ moms 24 % från 1.1.2019 och framåt) av den laddade förmånen.

Beställda förmåner gäller i 15 månader räknat från ögonblicket då de laddades. Om förmåner förblivit oanvända efter 15 månader returneras det återstående förmånsbeloppet till arbetsgivarens Smartum-konto, där det kan delas ut till personalen på nytt. Förmåner som returneras till arbetsgivarens Smartum-konto kan användas fram till utgången av det kalenderår som följer på returdagen. Förmåner på arbetsgivarens Smartum-konto kan inte återbetalas i pengar.

Smartum Lunchförmån

Kostnaderna för arbetsgivaren för de elektroniska förmåner som laddas på den anställdes personliga Smartum-konto i fråga Smartum Lunchförmån består av förmånsbeloppet och 1,5 % (+ moms 24 % från 1.1.2019 och framåt) av den laddade förmånen.

Beställda förmåner gäller i 15 månader räknat från ögonblicket då de laddades. En lunchförmån som eventuellt förblivit oanvänd returneras inte till arbetsgivarens Smartum-konto. I 2020 den anställde kan med Smartum-kortet eller med SmartumPay-mobilbetalning betala en måltid som är värd 6,80–10,70 euro. Om måltiden kostar mindre än 6,80 euro, debiteras kontot i alla fall med en minimiavgift på 6,80 euro. Om den förmån som finns kvar på kontot är mindre än 6,80 euro, kan den anställde inte använda kortet eller SmartumPay för att betala sin måltid. När kontot återigen har laddats med mer förmån kan den återstående förmånen (under 6,80 euro) igen användas.

Smartum Arbetsreseförmån

Kostnaderna för arbetsgivaren för de elektroniska förmåner som laddas på den anställdes personliga Smartum-konto i fråga Smartum Arbetsreseförmån består av förmånsbeloppet och 5 % (+ moms 24 % från 1.1.2019 och framåt) av den laddade förmånen. Betalningen av Smartum Arbetsreseförmån sker genom SmartumPay att man visar upp QR-koden på mobilens skärm i kassan, och då används inte Smartum-kortet.

Beställda förmåner gäller i 15 månader räknat från ögonblicket då de laddades. Om förmåner förblivit oanvända efter 15 månader returneras det återstående förmånsbeloppet till arbetsgivarens Smartum-konto, där det kan delas ut till personalen på nytt. Förmåner som returneras till arbetsgivarens Smartum-konto kan användas fram till utgången av det kalenderår som följer på returdagen. Förmåner på arbetsgivarens Smartum-konto kan inte återbetalas i pengar.

Smartum Massageförmån

Kostnaderna för arbetsgivaren för de elektroniska förmåner som laddas på den anställdes personliga Smartum-konto i fråga Smartum Massageförmån består av förmånsbeloppet och 5 % (+ moms 24 % från 1.1.2019 och framåt) av den laddade förmånen. Betalningen av Smartum Massageförmån sker genom SmartumPay, och då används inte Smartum-kortet.

Beställda förmåner gäller i 15 månader räknat från ögonblicket då de laddades. Om förmåner förblivit oanvända efter 15 månader returneras det återstående förmånsbeloppet till arbetsgivarens Smartum-konto, där det kan delas ut till personalen på nytt. Förmåner som returneras till arbetsgivarens Smartum-konto kan användas fram till utgången av det kalenderår som följer på returdagen. Förmåner på arbetsgivarens Smartum-konto kan inte återbetalas i pengar.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)