Arbetsgivare: Hur ska man göra om namnet ändras?

Om den anställdes namn ändras, ber vi att han eller hon ringer vår kundtjänst 0600 149 88 kl. 10 –16, så att vi kan kontrollera och uppdatera uppgifterna. Vi kan tyvärr inte uppdatera uppgifter per e-post av datasäkerhetsskäl.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs