Arbetsgivare: Hur ska man göra om ett Smartum-betalkort försvinner?

Den anställde kan via arbetsgivaren beställa ett nytt Smartum-kort i stället för det försvunna till ett pris av 10,00 euro (+ moms 24 % från 1.1.2019 och framåt). Det nya kortet trycks när betalningen bokförs hos Smartum. Det nya kortet sänds till den anställde inom cirka en vecka efter betalningen.

Den anställde kan spärra det gamla kortet genom att logga in i vår nättjänst och föra musen på användarkontot i övre högra hörnet och välja “Egna uppgifter”. När man sedan rullar ner på nedre kanten på sidan och klickar på “Rapportera försvunnet kort”, spärras kortet.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs