Arbetsgivare: Är Smartum-förmånerna en avdragsgill kostnad i beskattningen för arbetsgivaren?

Motions- och kulturförmån

Arbetsgivaren kan stödja personalens motions- och kulturhobbyer och dra av kostnaderna till deras fulla belopp i sin egen inkomstbeskattning. För den anställde är den förmån som bildas skattefri om den erbjudna förmånen kan anses sedvanlig och rimlig. De anställdas motions- och kulturverksamhet på egen hand kan stödjas med 400,00 euro/anställd/kalenderår.

Lunch

De anställda kan erbjudas lunch antingen som naturaförmån eller lunchavdrag.

Lunchförmån

Arbetsgivaren: Förmån som erbjuds som komplement till lönen. Arbetsgivaren betalar ett nominalvärde för förmånen men kan dra av kostnaden i sin beskattning. Behandlas i samband med förskottsinnehållningen och lönebokföringen som lön enligt 75 %.

Den anställde: 75 % av förmånen är beskattningsbar förvärvsinkomst enligt den anställdes personliga skatteprocent. Arbetsgivaren betalar förmånen, arbetstagaren endast skatterna. Naturaförmån som betalats som lönetillägg ökar också pensionen.

Lunchavdrag

Arbetsgivaren: Lunchförmånens beskattningsvärde 75 % innehålls från den anställdes lön. Arbetsgivaren betalar skillnaden mellan nominalvärdet och beskattningsvärdet, men kan dra av den i beskattningen.

Den anställde: Den anställde betalar för lunchförmån ett beskattningsvärde på 75 %, till exempel för en lunchsedel på 10,00 euro 7,50 euro. Arbetsgivaren kan innehålla beloppet från lönen.

Arbetsresor

Arbetsreseförmån kan ges antingen som tillägg till lönen eller som del av den nuvarande penninglönen.

1–300 euro Inga lönebikostnader och kostnaderna är avdragsgilla i inkomstbeskattningen Skattefri förmån

301–750 euro Lönebikostnader, men kostnaderna är avdragsgilla i inkomstbeskattningen Beskattningsbar förmån (enligt den egna skatteprocenten)

751–3 400 euro Inga lönebikostnader och kostnaderna är avdragsgilla i inkomstbeskattningen Skattefri förmån

MassageFör skattefriheten krävs det att Smartum Massage -förmånen endast används i massageställen inom Smartum massage-nätverket.

Arbetsgivaren laddar massagesaldo på den anställdes Smartum-konto. Efter det väljer den anställde det ställe som bäst passar honom eller henne och betalar för sitt besök med Massagesaldo. Den eventuellt överskridande andelen av massagens pris betalar den anställde med egna pengar.


Hur lyckades vi?