Till anställda: Var gäller Smartum Arbetsreseförmånen och vad kan man köpa för den?

Med Smartums Arbetsreseförmån kan den anställde köpa en lämplig biljett för sina arbetsresor eller ladda sitt resekort i bl.a. alla R-kiosker runtom i Finland. Till exempel på ett personligt resekort kan man ladda en periodbiljett eller värde. Titta på allt som du kan använda Smartum Arbetsreseförmån till här och välj som tjänstetyp ”Työmatka”.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs