Till anställda: Är Smartum Arbetsreseförmån en skattefri förmån?

I Smartum Arbetsresor avgör förmånsbeloppet om förmånen är skattefri eller beskattningsbar för den anställde. Om den anställde till exempel får förmåner värda 1 000 euro om året är 450 euro beskattningsbart och 550 euro skattefritt.

1–300 euro/årSkattefritt

301–750 euro/årBeskattningsbart (den andel som överstiger 300 euro)

751–3 400 euro/årSkattefritt


Hur lyckades vi?