Till anställda: Vad gör jag om mitt namn ändras?

Slå en signal till vår kundtjänst 0600 149 88 kl. 8.30 – 16, så kan vi kontrollera och uppdatera uppgifterna. Vi kan tyvärr inte uppdatera uppgifter per e-post av datasäkerhetsskäl.

Du kan därefter beställa ett nytt Smartum-kort via din arbetsgivare till ett pris av 10 euro. Det nya kortet trycks när betalningen bokförs hos Smartum. Det nya kortet sänds till dig inom cirka en vecka efter betalningen.


Hur lyckades vi?