Till anställda: Jag bytte nyligen arbetsplats, men jag har kvar Smartum-sedlar eller elektroniska Smartum-förmåner från min tidigare arbetsgivare. Kan jag fortfarande använda dem?

Om sedlarna fortfarande är i kraft, kan du lugnt använda dem. Likaså om din nya arbetsgivare erbjuder Smartum-betalningsmedel, har du rätt till förmånen oberoende av det förmånsbelopp som din tidigare arbetsgivare erbjudit.

Ifall arbetstagarens anställning upphör, anger varje arbetsgivare separat vad som är bolagets konvention avseende balansen till Smartum Saldo: huruvida arbetstagaren kan använda balansen tills anställningsförhållandet löper ut eller stänger Smartum-kontot och returnerar balansen till arbetsgivarens konto.

Ifall arbetsgivaren så har definierad, en förmån som laddats på ett elektroniskt Smartum-konto blir kvar på ditt konto och du kan använda den på ditt konto också om du byter arbetsgivare. Om din nya arbetsgivare erbjuder dig elektroniska Smartum-förmåner får du ett nytt kort så att du kan förstöra ditt gamla, om det inte längre finns saldo kvar på det. Varje arbetsgivares förmån finns på ett separat kort, så om det ännu finns saldo på ditt gamla kort, kan du lugnt använda kortet. Kortet är arbetsgivarspecifikt men kontot är personligt. Den nya förmånen överförs till ditt personliga Smartum-konto, som alltså därefter innehåller den nya och den gamla förmånen.

Elektroniska Smartum-förmåner har en begränsad giltighetstid efter det att de satts in på kontot. Arbetsgivaren kan ändra giltighetstiden under förmånens giltighetstid och om han eller hon vill spärra kontot. Eventuell självrisk som tagits ut i samband med att förmånen erbjudits returneras inte till den anställde, och den anställde godkänner att arbetsgivaren inte är skyldig att gottskriva den.


Hur lyckades vi?


Powered by HelpDocs