Työntekijä: Voiko työnantaja periä Smartum-eduista ns. omavastuuosuutta? Miten verottaja suhtautuu tähän?

Omavastuun periminen on täysin mahdollista, myös verottaja hyväksyy tämän. Verottajan kiinnostuksen kohteena on ainoastaan työnantajan maksama osuus edun raha-arvosta. Työnantajat, jotka veloittavat omavastuun, käyttävät yleensä neljännestä tai puolta Liikunta- ja kulttuuriseteleiden arvosta omavastuuosuuden suuruutena. Omavastuu on kätevintä periä suoraan palkasta, mutta onnistuu myös muulla tavalla. Käytännössä monet työnantajat eivät peri omavastuuta, koska pitävät omavastuun perimistä hallinnollisesti raskaana.


Kuinka onnistuimme