Työntekijä: Voiko Smartum maksuvälineillä ostaa alennuslippuja?

Smartum on linjannut seuraavat suositukset alennuslippuja koskien:

Kunnalliset toimijat: Suosituksemme on, että uimahalli tms. vastaanottaa Smartumeita myös alennushintaisiin lippuihin, kuten opiskelija- tai eläkeläislippuihin. Päädyimme tähän kantaan selvitettyämme tapausta erään opiskelijan riitautettua asia. Julkista toimijaa sitovat hallintolaki ja yhdenvertaisuusnäkökohdat, eikä se näin ollen voi asettaa opiskelijoita/eläkeläisiä/työttömiä keskenään eriarvoiseen asemaan tämän käyttämän maksuvälineen perusteella. Tämä on kuitenkin vain Smartumin suositus, ei edellytys, julkisille toimijoille.

Yksityiset toimijat: Kaikille kuluttajille tarjolla olevia palveluita tulee voida ostaa Smartumin maksuvälineillä, myös kaikille yhteisiä alennustuotteita. Mikäli palveluntuottajalla on myynnissä tuotteita, jotka on rajattu koskemaan tiettyä ryhmää (esim. opiskelijahinnat), ei Smartum voi vaatia näitä tuotteita myytäväksi maksuvälineillään. Toisin sanoen, kun verovapaata etua työnantajaltaan saava työntekijä on Smartumeita käyttäessään työntekijän roolissa, hänelle ei tarvitse myöntää toista päällekkäistä etua. Alennuslippujen käytäntö riippuu siis lopulta palveluntuottajan omasta päätöksestä, eli asiaa kannattaa tiedustella suoraan omasta harrastepaikasta.


Löysitkö etsimäsi vastauksen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)